Dec 09, 2022
Altorių šešėly
Posted by Vincas Mykolaitis-Putinas

✓ Altorių šešėly ↠ Vincas Mykolaitis-Putinas, Altorių šešėly, Vincas Mykolaitis-Putinas, Altori e ly Did iausias V Mykolai io Putino k rinys trij dali psichologinis intelektualinis romanas Altori e ly XX a ketvirto de imtme io prad ios ra tijos kontekste regisi kaip beprecedent pastanga i vesti i buiti kos kaimo erdv s lietuvi kalb ir prapl sti lietuvi intelekto patirt europieti koje modernizmo aktualizuotomis temomis Tai vienas vertingiausi epochos dDid iausias V Mykolai io Pu ✓ Altorių šešėly ↠ Vincas Mykolaitis-Putinas - Altorių šešėly, Altori e ly Did iausias V Mykolai io Putino k rinys trij dali psichologinis intelektualinis romanas Altori e ly XX a ketvirto de imtme io prad ios ra tijos kontekste regisi kaip beprecedent pastanga i vesti i bui

  • Title: Altorių šešėly
  • Author: Vincas Mykolaitis-Putinas
  • ISBN: 9955089806
  • Page: 147
  • Format: Hardcover
✓ Altorių šešėly ↠ Vincas Mykolaitis-Putinas, Altorių šešėly, Vincas Mykolaitis-Putinas, Altori e ly Did iausias V Mykolai io Putino k rinys trij dali psichologinis intelektualinis romanas Altori e ly XX a ketvirto de imtme io prad ios ra tijos kontekste regisi kaip beprecedent pastanga i vesti i buiti kos kaimo erdv s lietuvi kalb ir prapl sti lietuvi intelekto patirt europieti koje modernizmo aktualizuotomis temomis Tai vienas vertingiausi epochos dDid iausias V Mykolai io Pu

✓ Altorių šešėly ↠ Vincas Mykolaitis-Putinas - Altorių šešėly, Altori e ly Did iausias V Mykolai io Putino k rinys trij dali psichologinis intelektualinis romanas Altori e ly XX a ketvirto de imtme io prad ios ra tijos kontekste regisi kaip beprecedent pastanga i vesti i bui

Lemon Man

Liudas Vasaris tyl damas lauk atsakymo i vyskupijos Vien vakar jo rami meditacij pertrauk krauj stingdantis pa tinink s bosas Yr lai ks, Vasariau B simasis ex kunigas atpl dideliu va kiniu antspaudu padailint vok ir nusteb s i trauk suglam yt popieriaus skiaut , i pl t i mokyklinio s siuvinio Ant jos buvo pakeverzota Liudas Vasaris lopas Poetas i raudo ir pamat , kad voke yra dar ka kas Ak, tai moksleivio i dvide imt pirmojo am iaus ra inys, besiremiantis Liudo Vasario gyvenimu, argumentuojant t [...]


Paulina

Lots of feeling, good writing, fine sharpness and a good story about the difficulties of being yourself, no matter what it takes A must read.


Egle Pociute

The most important thing I ve learnt from this book is that lithuanians can write.


Dorian de Jandreau

Perskai iau tik po mokyklos, nors tena teko skaityti i trauk ir atlikin ti visokias analizes Tas Liudas Vasaris jau buvo gris s iki gyvo kaulo Ta iau kai pagaliau jis man s nebesmaug nusprend iau perskaityti VIS knyg ir pa velgti j SAVO akimis, o ne tai kaip liep mokytoja Ir tik perskait s j savo noru ir never iamas skaityti per prievart suvokiau kokia gili ir li dna ita knyga Nors neturiu kantryb s skaityti tokios apimties veikal , bet ituo veikalu ka kaip susitvarkiau gan greitai ir buvo sunku [...]


Povilas Norvaišas

Liudo Vasario dilemos atrod tokios svetimos, tokios naivios Vis laik skaitant man s neapleido viena mintis, kuri gal iau vardyti perfrazuotais savo senelio pamokymais damos, pra au ne si eiskit Liudai, baik elgtis kaip boba ir susiimk Apsispr si tu vien kart ar ne Tikrai Liudai, patinka tau moterys, inau, kad patinka, nebus i tav s dievobaimingo kunig lio Davatkos nedominaSuprantu, kad jam tai tur jo b ti didelis psichologinis l is, ideal i si ad jimas Ta iau, ka kaip nejau iau t klausim aktualu [...]


Ida

Ach kokio nuostabumo bei domumo knyga Nuostabiai apra yti veik jai bei VISKAS kas vyksta aplinkui Ta iau tiesa yra tiesa Jei nemir ti po pirmo imto puslapi tai pamilsi i knyg iki irdies gelmi 3


Dovile

Viena geriausi knyg kurias esu skai iusi Prad jau skaityti vien d l to, kad reik jo mokyklai, ta iau v liau nebegal jau paleisti i rank ir veikiau per kelet dien ioje knygoje kiekvienas gali rasti ka k , k gali pritaikyti sau, tod l rekomenduoju VISIEMS


Emilija Skridlaitė

Mintis gi ody taps melu.


Roxerg

Altori e ly pasakoja apie Liuda Vasar , jaun , naiv klierik , kuris bando suprasti save, rasi savo pa aukim Jo kelion , deja prasideda kunigijos luome, kurio dogmos ar iai kovoja su veik jo meni ka siela Did ioji romano dalis susitelkia Liudo vidines kan ias, kurios kartais pradeda pabosti Vaikinukas tiesiog negali apsispr stiRomanas, inoma, narplioja religijos tem ir stengiasi pateikti abiej pusi argumentus, taip pat leid ia sigilinti ba ny ios tarnautoj kasdienyb gal netgi per daug ir juos hum [...]


Vėjonunešiota

Prad jusi skaityti, i r jau it knyg skepti kai, bet beskaitant ji man prad jo patikti, ir tikrai d iaugiuosi kad tur jau galimyb perskaityti tok ger ir dom literat ros k rin.


Karolis Mastauskas

Game changer


Agne

Nemiriau po imto puslapi , bet ir nepamilau knygos Dar kart skaity iau nebent jei kas nors prie smilkinio laikyt remt pistolet.


Raminta Urbonavičiūtė

Tobula knyga


Raminta

Geriausia knyga, kuri gal jo pasi lyti mokykla Visiem rekomenduoju Ir patik kit, nes j s pirmi ir ne j s paskutiniai kankinat s su pirmu 80puslapi Bet kuo toliau tuo viskas darosi domiau


Justina

Man tai, geriausias lietuvi autori kurinys per am i am ius


Anna

i am left numb after finishing this


Britt

A pasireik iu Angl kalba, nes man ka kaip labiau sekasi j vartoti I enjoyed this so much than I expected At parts it was a tad bit annoying for it s repetitiveness and just the overly too deep stuff and I could point out other small flaws, but I won t bother Also the cliffhanger was torture because the whole point of this book was the main character was to either stay as a priest and give up a lot of this world s pleasures like loving someone etc or he uses his talent to be a writer poet and li [...]


Dominyka

Nuostabi knyga Gili psychoanalyzes teka, tiek isgyvenimu, labai stiprus ir ivairus knygos personazai Si knyga kaip upe nesa skaitytoja, kartais tekedama ramiai, o kartais vingiai staiga pasikeicia ir jautiesi tartum ismestas i kranta Tikrai daug emociju ir minciu sukeles romanas Net nebuciau pagalvojus, kad lietuviu literaturoje butu galima atrasti tokiu pasislepusiu perlu kaip Vinco Mykolaicio Putino Altoriu seselyje Bravo


Simona

Daug kantryb s pareikalavusi knyga, ta iau be jokios abejon s vienas gra iausi k rini , kuriuos esu skai iusi Nuo skausmingai pa stamos b senos situacinio materializavimo od i pavidalu iki vieno mogaus vidinio pasaulio psichologinio painumo atvaizdos ALTORI E LY FOR THE WIN


Neri.

Nuostabi knyga is literat ros k rinys yra vienas geriausi kokius tik teko skaityti, nors antra knygos dalis vietomis ne itin patiko, bet nepaisant to, istorija domi ir privaloma perskaityti kiekvieno literat ros meg jo.


Lina

i knyg turb t gal iau daug kart vis i naujo skaityti


Ugnė

FINALLY DID IT


Ignė Sutemos

thought i read my own thoughts beautiful


Vilma

Knyga tikrai nebuvo tokia nuobodi kaip pirma tik jausi, ai ku, labiausiai g sdino puslapi skai ius, bet tai tikrai buvo vienas i domesni lietuvi ra ytoj k rini.


Lukas Butkus

3 5


Kenterol

But have you ever thought, my dear, that there are people, whose only purpose is to be an adornment to the world and to please others


Skardas

The main character is so self absorbed I can t stand such heroes who see only self.


metaphor

Kiekvienoje vietoje, kur mums tenka ilgiau pagyventi, mes paliekame savo irdies, savo sielos dalel.


Erika

Nuostabi knyga tiek daug isgyvenimu ir vietu kur privercia ir tave pati susimastyti


UncoverMolly

L to tempo B na moment , kai negali atsitraukti nuo knygos , bet b na kad ir vos neu miegi skaitydamas Padeda pa velgti kunigo gyvenim i kitos pus s.  • ✓ Altorių šešėly ↠ Vincas Mykolaitis-Putinas
    147Vincas Mykolaitis-Putinas
Altorių šešėly