Dec 03, 2022
Munții Roșii
Posted by Petra Hůlová Helliana Ianculescu

Free Read Munții Roșii - by Petra Hůlová Helliana Ianculescu, Munții Roșii, Petra Hůlová Helliana Ianculescu, Mun ii Ro ii Petra Hulova became an overnight sensation when All This Belongs to Me was originally published in Czech in when the author was just twenty three years old She has since established herself as one of the most exciting young novelists in Europe today Writings from an Unbound Europe is proud to publish the first translation of her work in English All This BelonPetra Hulova becam Free Read Munții Roșii - by Petra Hůlová Helliana Ianculescu - Munții Roșii, Mun ii Ro ii Petra Hulova became an overnight sensation when All This Belongs to Me was originally published in Czech in when the author was just twenty three years old She has since established herself as o

  • Title: Munții Roșii
  • Author: Petra Hůlová Helliana Ianculescu
  • ISBN: 9786065888098
  • Page: 368
  • Format: Paperback
Free Read Munții Roșii - by Petra Hůlová Helliana Ianculescu, Munții Roșii, Petra Hůlová Helliana Ianculescu, Mun ii Ro ii Petra Hulova became an overnight sensation when All This Belongs to Me was originally published in Czech in when the author was just twenty three years old She has since established herself as one of the most exciting young novelists in Europe today Writings from an Unbound Europe is proud to publish the first translation of her work in English All This BelonPetra Hulova becam

Free Read Munții Roșii - by Petra Hůlová Helliana Ianculescu - Munții Roșii, Mun ii Ro ii Petra Hulova became an overnight sensation when All This Belongs to Me was originally published in Czech in when the author was just twenty three years old She has since established herself as o

Rinda Elwakil

.


Rusalka

This has taken me several nights to write this Mainly as I get started googling Mongolia and can t stop I got gifted this book by two very special friends Interestingly it was from my Czech friends by a Czech writer, but I got no Czech while I read this book I was expecting a glimmer or two of Prague or somewhere similar and then a dive into the deepest and darkest Mongolia But on that front I was disappointedWhat I was I was thrown into, and then stayed, was into the lives of a family living in [...]


Emma Deplores Goodreads Censorship

recommended this book to me when I looked at Aitmatov s The Day Lasts More Than a Hundred Years, but while both books are set in the same general part of the world, that s all they have in common The biggest difference being that Aitmatov s book is well written and enjoyable, and this one is not.All This Belongs to Me is the story of a family in 20th century Mongolia, narrated by five women The primary narrator, Zaya, gets than half the book, and we follow her for decades, as she grows up in he [...]


Eliška Skácelíková

I ve learnt quite a lot about Mongolian culture I love the way we find out personal secrets,we follow the plot by eyes of the members of the family We uncover the hidden memories of the person by somebody else.


Kateřina

Amazing The storytelling is so great Interesting setting as well.


Kattynka

Kn ka je opravdu zaj mav Zprvu mi trochu d laly probl m slangov v razy, kter ch je kniha pln No a proto e tam nejsou nikde vysv tlen musela jsem si po kat, ne je odhadnu z kontextu, co je par dn v c, jak ten e trochu pozlobit a p im t ho soust edit se.Nejv ce m asi bavila prvn kapitola, vypr v n Dzaji Byla tam spousta v c z d tstv , ale i z pozd j ho ivota Ostatn kapitoly byly tak p kn , ale charaktery, kter je vypr v ly, mi nebyly tolik sympatick a ve spoust v c jsem s nimi nesouhlasila Nicm n [...]


Barbora Romanovská

Petra H lov nadchla Dlouhou dobu jsem se autorce vyh bala, d vodem bylo p li velk o ek v n a tak to, e si k n jako k osobnosti nemohu nal zt cestu N m mne fascinuje a n m irituje Ale to je naprosto irelevantn , nikdy nesm uji autora a jeho d lo to bych dopadla, kdybych sm ovala co pak takov Hanus, Pal n, Hradeck Tedy zp tky ke knize Te ze sebe ud l m trochu pitomce, ale j tuhle knihu apla, ani bych v d la v jak lokalit se bude d j odehr vat V d la jsem jen, e jde o debut ve kter m zazn vaj hlasy [...]


Kač Janotová

O tom jak se mozna zije v Mongolsku pohledem tri generaci zen jedne rodiny Skvela knizka, ktera vtahne tak, ze se pak cloveku v noci zda o nekonecnych stepich plnych koz a osamelych geru s barenymi truhlicemi, o cervenych kamenech ohoblovanych vetrem, smradlavych ulanbatarskych kurvach postipanych od blech, mastne lojove polivce a kusech suseneho masa, o rudolicich mongolkach s cernomodryma copama, co umi jezdit na koni nejlip na svete Pribeh s tezko rozeznatelnou hranici zivotniho dobra a zla, [...]


Eva

P edt m, ne jsem se do knihy pustila, jsem si nezji ovala, v jak m prost ed se m vlastn odehr vat, proto pro m bylo p ekvapen m, e jsem se jej m prost ednictv m ocitla v Mongolsku zemi pro m pom rn exotick , o n toho mnoho nev m a ani m nikdy nenapadlo se v ce zaj mat.Je to neuv iteln tiv p b h popisuj c osudy jedn rodiny z pohledu t generac dohromady p ti en , z nich ka d na jednotliv ud losti a skutky ostatn ch pohl pln jinak To v e nav c obohaceno o popis mongolsk krajiny a drsnou kulturu, o [...]


Jess

Leaving aside the minor miracle of a novel about three generations of Mongolian women written by a young Czech author translated into English and showing up at my local library, this book never came together into a coherent whole, remaining instead disparate, and occasionally repetitive, fragments.


MirelaPopescu

3,5 p


Chris

All This Belongs To Me is the kind of book that makes me happy I learned to read The story is about three generations of women in a Mongolian family, told from the characters perspective The harsh realities are, but for the idiomatic voices and the solid structure of the novel, nearly unbearable.Petra H lov writes confidently as each of the five women, each telling their story or their version of the same story There are mysteries in the family of comings and goings, of bonds, and strained relat [...]


Nikol Z.

Prvn ch n kolik stran pro m bylo p mo kritick ch Byla jsem zklaman , ekala jsem n co pln jin ho, kultura mongol m absolutn nezaj mala a nemohla jsem uv it, e je to opravdu ta kniha, kter z skala Magnesii Literu, e je to opravdu ta Petra H lov , o kter ka d mluv P ece jenom jsem se ale nakonec rozhodla vytrvat a s notnou d vkou sebezap en se do n po dvou m s c ch pustila znovu Po ty iceti stran ch to za alo b t zaj mav Pak m to za alo len bavit a ke konci jsem koukala, jak moc mi hlavn hrdinka p [...]


Ria Gehrerová

Na t to knihu som sa odhodl vala dlh ie, preto e hne na prvej strane je nieko ko slov, ktor m som jednoducho nerozumela H lov v knihe suver nne p e o geroch, erl coch, guanzoch, or , ajmakoch a d loch a z kontextu sa niekedy ned ani len odhadn , o slovo znamen Pozn mky pod iarou alebo aspo preklad slov v registri na konci knihy by som ob as ve mi uv tala S cudz mi slovami som ale zasa c tila, e sa mi cidzokrajn atmosf ru dar ah ie predstavi.Kniha sa inak tala ve mi dobre a v dy ma prekvapilo, ak [...]


Gwen

Non c cosa peggiore che dormire da soli e io sapevo che le mamme non dovrebbero lasciare i loro figli e non poteva non saperlo lei Per a casa nostra era cos che funzionava E prima di uscire doveva almeno raccontarmi la storia.Tutto questo mi appartiene La Tartaruga, 2012 il romanzo d esordio della scrittrice ceca Petra H lov , che con questo libro si imposta anche all attenzione della critica internazionale.La storia, narrata da pi voci femminili, tutte appartenenti ad un unica famiglia che vive [...]


Petra

Interesting, multi generational family saga The story takes place in Russian ruled Mongolia at a fairly recent time year unknown It tells a tale of life on the Steppes, infidelity, the fallout of this act, transplantation into the City and the dangers of the City for young girls The lifestyles and thought patterns of this country are different and I would be interested in learning about this culture This is an interesting new to me author and I m glad I discovered her The characters are warm an [...]


Kamila

Kniha Pam moj babi ce byla skv l Dojem z n mi lehce pokazila zn m z Mongolska Ost e se proti knize vymezuje, stejn tak jako, dajn , v ichni mongol t studenti a lid ij c v R, kte knihu etli To, jak Petra H lov vykreslila Mongolsko, je pr v i jeho obyvatel m ur liv , informace jsou l iv a dokazuje to pr jej neznalost prost ed A j te p em l m, jestli knihu vn mat jako dob e napsanou fikci, nebo jako patn popsan re lie Asi se podr m t fikce Bylo to p kn ten.


Klára

O autorce jsem sly ela z st na profesorky e tiny, ale tehdy se vyjad ovala k jin knize Na jm no jsem si vzpomn la pozd ji, kdy jsem ve koln knihovn proch zela novinky Nem la jsem velk o ek v n , ale stejn jsem si knihu p j ila Po prvn ch stran ch jsem byla zoufal Hovorov jazyk Ov em t m je kniha d v ryhodn j Jak jinak vypr v t p b hy en, kter m ly jak tak vzd l n , ale p itom pro n d le it j ne v domosti, bylo spr vn zpracov n masa a starost o p bytek v mongolsk ch step ch Jednoduch vypravov n s [...]


Sue

Story of 3 generations of women set in the Steppes I had too many gaps when reading it and wished I had gone straight through but the writing is very dense so although it appears a short book, it isn t It would have been helpful to have had or made a family tree as I was reading There were times when it was so real The poverty was unrelenting as was the pride and knowledge of those who came from this place.


lanius_minor

Obecnou e tinu v p m e i bych asi je t snesla Jenom e v t hle kn ce nen jedin uvozovka a cel je vypr v n v obecn e tin a to mn , holce z Moravy, rvalo o i Druh etba po letech, kriti t j pohled.


Skilpadde

Interessant war, ein und dieselbe Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu lesen Aber ansonsten eine wenig ereignisreiche Erz hlung, die zwar Einblicke in das Leben in der Mongolei gibt, sonst aber wenig aufregend, wenn auch tragisch ist.


Pavlína Konečná

tiv , svi n vypr v n t generac o ivot v Mongolsku Kniha se mi etla s takovou lehkost , e mi p i lo a neuv iteln , jak mistrn dok zala autorka v tak srozumiteln m p b hu dokonal m zp sobem prom tnout prost ed mongolsk ch re li s takovou autenticitou.


Adam

A mesmerizing portrayal of Mongolian culture and its pecularities


Sidney

A startling and wonderful novel about contemporary Mongolia, written by a very young and talented Czech author Beautifully translated by Alex Zucker.


Jana

P izn m se, e jsem knihu etla z donucen a nijak mne nenadchla, ne, e by byla patn , jen to nebylo nic, co bych si sama k etb vybrala.  • Free Read Munții Roșii - by Petra Hůlová Helliana Ianculescu
    368Petra Hůlová Helliana Ianculescu
Munții Roșii