Jan 28, 2022
Mango
Posted by Ljubica Arsić

Æ Mango à Ljubica Arsić, Mango, Ljubica Arsić, Mango Mango vo e poreklom iz Indije zelene ute i kad je plod prezreo narand estocrvene boje Glatka ilava kora koja nije za jelo prekriva so no vlaknasto meso slatkastog ukusa i otu ne gnjile i Najpre zabacuje s nogu picaste papu e a zatim se vrckaju i da se iskobelja iz farmerki u ogledalu iza le a pojavljuju njeni guzovi kao dve motociklisti ke kacige zajedno zavareMango vo e poreklom iz Æ Mango à Ljubica Arsić - Mango, Mango Mango vo e poreklom iz Indije zelene ute i kad je plod prezreo narand estocrvene boje Glatka ilava kora koja nije za jelo prekriva so no vlaknasto meso slatkastog ukusa i otu ne gnjile i Najpre z

  • Title: Mango
  • Author: Ljubica Arsić
  • ISBN: 9788674368886
  • Page: 206
  • Format: Paperback
Æ Mango à Ljubica Arsić, Mango, Ljubica Arsić, Mango Mango vo e poreklom iz Indije zelene ute i kad je plod prezreo narand estocrvene boje Glatka ilava kora koja nije za jelo prekriva so no vlaknasto meso slatkastog ukusa i otu ne gnjile i Najpre zabacuje s nogu picaste papu e a zatim se vrckaju i da se iskobelja iz farmerki u ogledalu iza le a pojavljuju njeni guzovi kao dve motociklisti ke kacige zajedno zavareMango vo e poreklom iz

Æ Mango à Ljubica Arsić - Mango, Mango Mango vo e poreklom iz Indije zelene ute i kad je plod prezreo narand estocrvene boje Glatka ilava kora koja nije za jelo prekriva so no vlaknasto meso slatkastog ukusa i otu ne gnjile i Najpre z


  • Æ Mango à Ljubica Arsić
    206 Ljubica Arsić
Mango