Oct 07, 2022
Siewca Wiatru
Posted by Maja Lidia Kossakowska

[PDF] Siewca Wiatru | by ✓ Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru, Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru Pan stwarzaj c wiat zapowiedzia ostateczn walk ze Z ym Nikt jednak opr cz Niego nie wie kiedy Z y nadejdzie A potem Pan odszed Archanio owie podzielili si w adz ale czy uda im si utrzyma nieobecno Pana w tajemnicy Czy w adza nie zniszczy ich czy ocal Jego dzie o i samych siebie przed Antykreatorem Ale czy mo na walczy z Siewc Wiatru bez Pana Abbadon Pan stwarzaj c wiat zapowi [PDF] Siewca Wiatru | by ✓ Maja Lidia Kossakowska - Siewca Wiatru, Siewca Wiatru Pan stwarzaj c wiat zapowiedzia ostateczn walk ze Z ym Nikt jednak opr cz Niego nie wie kiedy Z y nadejdzie A potem Pan odszed Archanio owie podzielili si w adz ale czy uda im si utrzyma nieobecn

  • Title: Siewca Wiatru
  • Author: Maja Lidia Kossakowska
  • ISBN: 9788389011374
  • Page: 176
  • Format: Paperback
[PDF] Siewca Wiatru | by ✓ Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru, Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru Pan stwarzaj c wiat zapowiedzia ostateczn walk ze Z ym Nikt jednak opr cz Niego nie wie kiedy Z y nadejdzie A potem Pan odszed Archanio owie podzielili si w adz ale czy uda im si utrzyma nieobecno Pana w tajemnicy Czy w adza nie zniszczy ich czy ocal Jego dzie o i samych siebie przed Antykreatorem Ale czy mo na walczy z Siewc Wiatru bez Pana Abbadon Pan stwarzaj c wiat zapowi

[PDF] Siewca Wiatru | by ✓ Maja Lidia Kossakowska - Siewca Wiatru, Siewca Wiatru Pan stwarzaj c wiat zapowiedzia ostateczn walk ze Z ym Nikt jednak opr cz Niego nie wie kiedy Z y nadejdzie A potem Pan odszed Archanio owie podzielili si w adz ale czy uda im si utrzyma nieobecn

Mira_natural

I love it to bits The refreshingly new look at angels and demons who sometimes are merciful than angles , witty dialogues and fascinating characters make me come back and re read it over and over again.


Jakub

Ci ko mi przyzna ocen w owej skali Na pewno ca o ciowo wychodzi na plus, ale bez sza u ni rewelacji Na pewno na pochwa zas uguje kreacja wiata po glosariuszu wida , e autorka odwali a mn stwo roboty r d owej i posk ada a ton informacji w sp jny i ciekawy wiat Niby nam znany teoretycznie , ale jednak nie Gdyby jednak odklei realia anielskie, to otrzymamy po prostu porz dne political fiction w sosie fantasy Porz dne, ale nie porywaj ce Jest akcja, s ciekawi bohaterowie, jest zdrada, bitwy i pot ny [...]


Anna

Ah te anio y Daimon moja ulubiona posta.


Moira

Dala bych nejsp e t i a p l P estoTakov kn ky miluju x Jen mi na samotn bitv na konci vadilo, e to bylo sp e popisovac , ne opravdov boj No jo, mo n jsem jen zvykl na pan ky ve veden v dc , ne naopak, a proto se mi to zd lo hmm divn xPP esto je kniha dost dobr Ukazuje Nebe Kr lovstv v pln jin m sv tle, ne jsem zat m etla a kter se mi m c l b x Postavy, kter se v p b hu objevuj , jsou hezky veden ve slovasmyslu obvykle ned laj len boty a cel p b h je dob e vykreslen Nav c m nadchl Glos i na konci [...]


Monika

Stworzenie tej ksi ki na pewno by o pracoch onne, ale brakuje mi w niej czego Przede wszystkim, nie potrafi strawi stylu pisania pani Kossakowskiej i chyba nigdy nie b d w stanie si do niego przekona Stara am si jednak, aby to nie mia o zbytniego wp ywu na ostateczn ocen Tre sama w sobie g upia nie jest i porusza kilka interesuj cych temat w, za bohaterowie do p askich postaci nie nale W sumie, daj jej mocn tr jk Mo na przeczyta , ale nie trzeba.


Aneta Tu

Well, it is an interesting view on angles and demons , but it s just too chaotic too many jumps in plot and not all that engaging e.g the main character Daimon Frey did nothing for me But the most annoying thing was the use of diminutive names e.g Rafalku, Michalku etc couldn t stand it Will read the next one, just to see if the story telling improves a bit.


Adéla

No, o ek vala jsem trochu v c M sty se kniha a nep jemn t hla, ale vtipn sc ny to docela vyrovnaly.


zaczytana_owca

Ksi k czyta si bardzo szybko mimo jej gruba nej obj to ci, a to z uwagi na akcj , kt ra szybko si toczy, a tak e ciekawie przedstawionych bohater w.


Tomasz Kowalik

Pomys rewelacyjny Osadzenie w wiecie nieba i piek a akcji ksi ki daje du o frajdy w czytaniu Polecam mi o nikom fantasy.


Filip

3,5Po d nev m, jak p esn bych m l knihu ohodnotit Bylo to d mysln , dob e vymy len a bylo tam toho tolik, co se mi l bilo jen e potom je tady styl, kter m autorka neum ur it v ci podat tak, jak by m la jasn m p kladem jsou t eba bojov sc ny, kter ani bojov nep sobily Ale co u And l maj sv probl my V echno vypad idylicky Ale opravdu jenom vypad V Kr lovstv panuj sam rozep e, and l se h daj s archand ly a ai ny, intriky, kam se pod v te Ka d se sna st t uzurp torem moci Do toho v eho sv Kr lovstv [...]


Kalmar

wiry Nic tylko wiry Jagni , Serafiel I wszyscy wieszcz Daj spok j, Daimonie To szale cy Uwielbiaj wieszczy Same kl ski, oczywi cie Widz krew, zgliszcza, dym, sine trupy, go e dupy i puste pude ka Mam do Jeszcze jeden wieszcz cy szaleniec i podam si do dymisji Pochodzi am do tej ksi ki jak pies do je a Nie chcia o mi si jej czyta , nie wci ga a mnie A wreszcie, po ods uchaniu jednej piosenki, kt ra ca kowicie skojarzy a mi si z Daimonem Freyem, wpad am po uszy Musz przyzna , e dawno adna ksi ka m [...]


Kristýna Obrdlíková

Kdy jsem na ni p ed lety narazila poprv , trochu m iritovala svoj kosmologi a z rove ukrutn p itahovala, proto e ta je tam zpracov na tvo iv Pot ilo m , e se autorka chopila kabaly a gnosticismu ne pln scestn a j jsem post hala v t inu jmen a odkaz , co mi d valo pevn r mec pro r zn odkazy a nar ky.Ocenila jsem i styl vypr v n , kter byl sice p mo ar , ale pat ilo to k tomu Ob as mi vadilo trh n d je na perspektivy postav, stejn tak ob as jakoby nakousnut a nedo e en potenci ln p b hy jednotliv [...]


Tomasz Bogusz

Ciekawe, czy dzisiaj podszed bym do tej ksi ki tak samo Kiedy czyta em j wie o po premierze, jej tre wydawa a mi si bardzo oryginalna, ciekawa, momentami wr cz fascynuj ca, a j zyk przynajmniej poci gaj cy Przez chwil figurowa a na miejscu ulubionej , dop ki nie zacz em odkrywa innych ksi kowych osobliwo ci.Kossakowska pozosta a w mojej pami ci jako autorka pisz ca kobieco , a jej m Grz dowicz, jako pisz cy m sko Ta para by a dla mnie swoist inspiracj , a moim marzeniem by o po czenie ich styl w [...]


Justyna

Jedna z pierwszych powie ci fantasy, jakie w og le czyta am i nadal jedna z moich ulubionych Anielska biurokracja, Antykreator, Anio zniszczenia, troch humoru, w tek mi osny i bardzo ludzcy anio owie Owszem, maj skrzyd a, mieszkaj w niebie, ale wcale nie s a tak doskonali i nie znaj odpowiedzi na wszystkie pytania nie wiedz nawet, gdzie znikn B g.Zdecydowanie najlepsza cz z serii Zast py anielskie.


Radosław

Ksi ka, kt ra zaskoczy a mnie bardzo pozytywnie uwa am, e na prawd warto po wi ci troch czasu i przeczyta oczywi cie godna polecenia dla fan w fantasy innym mo e si nie spodoba podej cie autorki do stosunk w panuj cych pomi dzy niebem a piek em.


Claudia

Na pochwa zas uguj wspaniale oddane sceny batalistyczne i kreacje samych anio w Akcji zabrak o odrobin wartko ci, jednak ca o czyta si naprawd dobrze Polecam wszystkim fanom religijnego fantasy


Llyrianna

Amazing fantasy idea about what happens when God decides to leave heaven and let his angels take care of themselves for once Daimon Frey is a brillantly written character.


Łukasz

nie konwencjonalne podej cie do anio w bardzo mi si podoba a intryga, zwroty akcji, sceny batalistyczne, magia i du o dosy szorstkiego humoru


Mirek

Genial, 3x gelesen  • [PDF] Siewca Wiatru | by ✓ Maja Lidia Kossakowska
    176Maja Lidia Kossakowska
Siewca Wiatru